Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušnými ustanoveniami
„NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“, v texte ďalej len „nariadenie GDPR“ –

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf
a
„Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“,
v texte ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“ –
https://www.slovlex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf
.

Cookies

Viac informácii o tom ako fungujú súbory cookies môžete nájsť na
https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

logo

Kontaktujte nás

Thai medical massage

+421 911 212 240
Michalská 12, 811 01 Bratislava