Naše služby

Poskytované služby pracoviska medicínskej thajskej masáže

ČO PONÚKAME?

MassageBack & shoulder

Thajská masáž

Možnosť iba samotnej thajskej masáže alebo jej variant.

elektroterapiaBody scrub + Aroma therapy massage

Doplnkové procedúry

Procedúry ako elektroterapia REBOX, parafín, vyšetrenie cievneho systému, aplikácia kolagénov lekárom po dohode v konkrétnom čase.

Lekárske vyšetrenieLekárske vyšetrenie

Lekárske vyšetrenie

Možnosť lekárskeho vyšetrenia a liečby v partnérskej ambulancii integrovanej medicíny.

Osobné konzultácieOsobné konzultácie

Osobné konzultácie

Možnosť osobnej konzultácie s lekárom v dohodnutom čase.

Ako prebieha masáž?

Pred každou masážou sa môže na prianie zákazníka vykonať krátke neinvazívne a nebolestivé špeciálne prístrojové meranie stavu a funkčnosti cievneho systému (ABI). Účelom je zistenie závažných chorobných stavov, pri ktorých nie je vhodná masáž. Prípadne sa môže odhaliť skrytá porucha zdravia.

Masérka môže na zvýšenie pozitívneho zdravotného efektu využiť pri masáži aj elektroliečbu REBOX, prípadne parafín alebo aj trakciu, ak si to klient vyberie. Odporúčame pri výraznejších ťažkostiach alebo pre zvýšeniu účinku komplexnej procedúry.

Možná je aj krátka osobná konzultácia s lekárom iba v dohodnutom čase v mieste masáží, alebo v partnérskej ambulancii (www.klinikpark.eu) a aplikáciou špeciálnych kolagénov na obnovenie (reštitúciu) jednotlivých tkanív pohybového systému.

Partnérska ambulancia integrovanej medicíny v Bratislave poskytuje aj mnoho iných možností:

  • celkové vyšetrenie základné,
  • celkové vyšetrenie s dotazníkom a s analýzou,
  • infúzne liečby vitamínmi,
  • rôzne varianty ozónovej terapie (malá O3 autohemoterapia, veľká O3 autohemoterapia, …),
  • všetky ostatné vyšetrenia štandardnej medicíny podľa zdravotného stavu pacienta bližšie v cenníku ?.
logo

Kontaktujte nás

Thai medical massage

+421 911 212 240
Michalská 12, 811 01 Bratislava