Thajská rehabilitácia

Prvá medicínska (lekárska) thajská masáž na Slovensku

Prevádzka je pod odborným dohľadom lekára Ambulancie integrovanej medicíny a praktického lekára v Bratislave, ktorá je zároveň partnerským zdravotníckym subjektom. Medicínska thajská masáž je kombinácia tradičnej thajskej masáže a integrovanej medicíny (integrovaná medicína = medicína zameraná na odstraňovanie príčin ochorení s celostným prístupom k pacientovi a s využívaním aj neštandardných postupov).

Medicínska thajská masáž

Masáž spočíva v kombinácii tradičnej thajskej masáže a integrovanej medicíny. Integrovaná medicína je zameranie profesionálnych zdravotníckych služieb s multidisciplinárnou odbornosťou na odstraňovanie príčin ochorení s celostným prístupom k pacientovi a s využívaním aj neštandardných postupov. Výhodou medicínskej thajskej masáže oproti klasickej thajskej masáži je:

  • vyšší efekt komplexného účinku masáže s liečebným efektom,
  • možnosť odhalenia niektorých zdravotných porúch, ktoré by boli odhalené neskôr,
  • využitie pod dohľadom lekára v niektorých prípadoch aj vtedy, kedy sa samotná thajská masáž neodporúča.

Je to v podstate extrakt najúčinnejších metód rehabilitácie v ambulantnom priestore v relatívne krátkom časovom úseku. Čas poskytovaných služieb je stanovený tak, aby ho mohli využívať klienti aj neskôr po pracovnej dobe, dokonca aj cez víkendy.

História thajskej masáže

Thajská masáž má viac ako 2500 ročnú tradíciu a vychádza z indickej ajurvédskej medicíny, tradičnej čínskej medicíny a budhistickej filozofie. Prapôvod liečiteľských metód a samotnej medicíny začína práve z uvedeného obdobia, kedy ešte neexistovala veda v dnešných exaktných, racionálnych a na dôkazoch založených princípoch. Moderné masáže sa venujú niektorým svalovým skupinám so špecifickou technikou, kým thajská masáž je najkomplexnejšia čo sa týka využitia techník, anatomickej lokality a vôbec celostného prístupu. To avšak neznamená, že moderné masáže sú horšie. Práve vhodná kombinácia a správna indikácia rozhoduje o konečnom prínose pre zdravie klienta/pacienta. Nesmierne obdivuhodné je to, že napriek chýbaniu vedeckých poznatkov dokázali pred tisícročiami empíriou (pozorovaním, testovaním, analýzou, skúsenosťami) vypracovať účinné liečebné postupy, ktoré popísali alternatívnou terminológiou vychádzajúcou z vtedajšej filozofie. Aj keď tieto princípy nie sú popísané dnešnou vedeckou terminológiou a presnými zákonitosťami, stále majú svoje doplňujúce postavenie v modernej celostnej medicíne pre svoju nezanedbateľnú účinnosť a prínos v uzdravovaní.

Skutočný vedecký charakter medicíny sa vyvíjal postupne tak, ako prichádzali nové objavy, vynálezy a exaktný prístup spracovávania nových informácií. Počiatky vedeckého charakteru medicíny začínajú obdobím gréckej antiky spojenej s menom Hippokrates.

Celostný prístup k pacientovi bol vždy prítomný v liečebných postupoch orientálnej ako aj “európskej” vedeckej Hippokratovej medicíny (grécky výraz holistický – celostný). Nanešťastie dnešná “západná” oficiálna medicína v praxi nenápadne opustila celostný charakter prístupu k pacientovi a je stále viac zameraná na príznaky ako na príčinu ochorení napriek tomu, že samotná definícia zdravia podľa WHO celostný charakter zdôrazňuje.

Techniky využívané pri thajskej masáži

Alternatívna varianta akupuktúry spočívajúca v masáži akupunktúrnych bodov za účelom uvoľňovania blokov v tzv. meridiánoch podľa princípov tradičnej čínskej medicíny.

Reflexná masáž spočíva v ovplyvňovaní tých telesných bodov, ktoré boli sekundárne zmenené v dôsledku patologickej reakcie pochádzajúcej z primárneho chorobného procesu inej lokality. Za reflexné ovplyvnenie sú zodpovedné predovšetkým nervové spoje, ktoré tvoria mapu takzvaných reflexných zón korešpondujúcich s jednotlivými orgánmi.

Technika naťahovania svalových komplexov za účelom odstraňovania spazmov, kontrakcii, stuhnutosti a dosiahnutia normálnej elasticity, svalového tonusu, flexibility a funkčnosti pohybových orgánov.

Techniky cielené na mäkké tkanivá na dosiahnutie optimálnej perfúzie, senzorického komfortu, relaxácie, trigger point stimulácie.

Techniky pasívnych pohybov vedených terapeutom – manipulátorom za účelom uvoľnenia blokového anatomického postavenia pohybových štruktúr využívaním zákonov biomechaniky.

Rozjímanie – techniky koncentrovania sa na vlastné myšlienkové, emocionálne a senzorické pochody, na sebapoznávanie a odpútanie sa od vonkajších rušivých a stresujúcich vplyvov.

Thajská masáž priamo pôsobí na uvedené orgánové systémy

  • Pohybový systém (svaly, šľachy, kĺby)
  • Cievny systém (krvné a lymfatické cievy)
  • Nervový systém (reflexný efekt)
  • Psychosystém (senzorický efekt a sekundárny efekt z relaxácie)

Komplexný vplyv thajskej masáže je všeobecne známy z priameho ako aj sekundárneho účinku na mnohé systémy ako napríklad na psychiku (spánok, koncentrácia, psychická pohoda, emočná rovnováha, vnútorný pokoj..), kardiovaskulárny systém, imunitný systém, pohybový systém (správne držanie tela, redukcia bolestivých stavov, funkcie kĺbov), výkonnosť, spomalenie stárnutia a detoxifikáciu.

Obmedzenia thajskej masáže

Ako každá terapeutická metóda aj thajská masáž má niektoré obmedzenia zo zdravotných dôvodov. Mnohé masérske pracoviská uvádzajú na web stránkach zdravotné dôvody, kedy sa nemá aplikovať masáž, ale je to skôr formálnosť alebo alibizmus. Nie je možné obsiahnúť celý zoznam tzv. kontraindikácií a je teda na zákazníkovi, resp. jeho čestnom vyhlásení, že je spôsobilý absolvovať masáž. Formálne sa niekde síce opýtajú na niektoré zdravotné obmedzenia, ale ani zďaleka to nespĺňa požiadavky lekárskeho vyšetrenia či konzultáciu a ani právne zásady ochrany a nakladanie s citlivými zdravotnými údajmi v zmysle GDPR. Všeobecne by mal pacient vedieť, že pri otvorených ranách, infekčnosti a akýchkoľvek závažných ochoreniach by nemal ísť na masáž, pokiaľ to neodporučí sám lekár. Práve z uvedených dôvodov je medicínska thajská masáž variantou pre tých, ktorí chcú spojiť netradičné masérske umenie s medicínou a vybrať si konzultáciu s lekárom alebo aj komplexné vyšetrenie v partnérskej ambulancii integrovanej medicíny, kde môžete dostať aj iné nadštandardné doplňujúce vyšetrenia alebo liečbu, ktorá zvýši liečiteľský efekt samotnej thajskej masáže.

Niet ničoho, čo by si ľudia tak veľmi cenili a tak málo chránili, ako život.– Jean de La Bruyere
(francúzsky spisovateľ a filozof 1645 – 1696)
logo

Kontaktujte nás

Thai medical massage

+421 911 212 240
Michalská 12, 811 01 Bratislava